Kalite

Dünya pazarında rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda araç buzdolapları, poliüretan, plastik parçaları ve raylı sistem ekipmanları üretmek.

Tüm faaliyetlerimizde ulusal / uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uymak.

Müşteri özel istekleri ve ürün güvenliğini sağlamak.

Tüm faaliyetlerimizi iç ve dış hususları göz önünde bulundurarak, insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçirmek.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri azaltarak çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini yaşam döngüsü yaklaşımı ile en aza indirerek çevre kirliliğini azaltmak.

Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak.

Sera gazı salınımını azaltmak, enerji kaynaklarını verimli kullanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak, su kalitesini koruma, kirliliği azaltılma çalışmaları yapmak ve su tüketimini azaltmak, hava kalitesini arttıracak kirliliği önlenme çalışmaları yapmak, kimyasal yönetim sorumluluğu ile kimyasalların çevreye verdikleri zararları azaltmak, sürdürülebilir kaynak yönetimiyle atıkları azaltmak, atıkların geri dönüşümünü ve yasal bertarafını sağlamak.

Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olmak.

Teknolojik gelişmeler, toplumun talep beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek ve iyileştirerek çevre ve ISG sistemimizin performansını ve etkinliğini artırmak.

Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, hedeflerimiz ve misyonumuz doğrultusunda hep birlikte takım ruhu içinde hareket etmeyi sağlamak.

Hep Birlikte, Hepimiz için, Ülkemiz için, Dünyamız için…

REV numarası: 07 | TARİH: 22.03.2021

Kampanya ve Haberlerimizden Haberdar Olun!
Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesinde kalmayı sürdürerek bu çerezlere izin vermektesiniz. Çerez Politikası ANLADIM